Kasų pynimo technikų seminaras

KASŲ PYNIMO TECHNIKŲ SEMINARAS

Sausio mėnesį įvyko “Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos” organizuotas kasų pynimo seminaras, kurio metu Lietuvos nacionalinės grožio specialistų komandos narės Jolita Zujienė ir Kristina Gorodeckienė pristatė kasų pynimo technikas. Pirmojoje seminaro dalyje į seminarą susirinkusiems meistrams buvo pademonstruota daugiau nei dešimt pynimo būdų, kurios galima pritaikyti dirbant salone savo klientams.

Antrojoje – praktinėje seminaro dalyje, vyko darbas ant manekenų galvų, kurio metu patys seminaro dalyviai atliko pirmoje dalyje matytus pynimus. Siekiant geriausių rezultatų, su kiekvienu seminaro dalyviu buvo dirbama asmeniškai, kad būtų pasiekti geriausi rezultatai.

Labai džiugu, kad seminaras iš tiesų praėjo labai sėkmingai, o kiekvienas jo dalyvis išsinešė naujų žinių, gerų idėjų ir puikią nuotaiką.

KIGSA narių susirinkimas

METINIS ATASKAITINIS ASOCIACIJOS SUSIRINKIMAS

2011 m. gruodžio 4 d. vyko “Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos” narių ataskaitinis metinis susirinkimas. Susirinkimo metu aptarti per metus nuveikti darbai.

Susirinkimo pradžioje buvo pristatyta metinė finansinė ataskaita, taip pat buvo pasidalinta jau nuveiktais darbais bei pasiektais rezultatais. Asociacijos nariai, dalyvavę susirinkime, buvo pakviesti diskusijai apie tai, kaip mato tolimesnę asociacijos veiklą bei kaip norėtų, jog ateinančiais metais būtų veikiama. 

Iš tiesų susirinkimas buvo labai naudingas ir produktyvus, taigi norime pasidalinti keletu sprendimų, priimtų susirinkimo metu:

Kaip žinia, asociacija turi rožinio kaspino dėžutę, į kurią renkamos aukos, skirtos asociacijos nariams paremti, jei įvyktų nelaimė ar susirgtume sunkia liga. Ši dėžutė buvo sugalvota todėl, kad vis daugiau žmonių suserga sunkiomis ligomis. Deja, tačiau vienai kolegei susirgus, nuspręsta iš surinktų pinigų jai skirti 1000 Lt. Galbūt ši suma nėra labai didelė, tačiau tokiu būdu tikimės bent šiek tiek pagelbėti kolegei bei parodyti savo dėmesį bei solidarumą ir taip palinkėti stiprybės sveikstant.

Norėdami kartu atšvęsti didžiąsias metų šventes, asociacijos nariai nusprendė surengti naujametinį vakarėlį, kurio tema neatsiejama nuo artėjančių Drakono metų. Vakarėlio tema – Rytai. Į šventinį vakarą 2012 m. sausio 3 d.kviečiami visi asociacijos nariai, rėmėjai, partneriai bei draugai. Vakaro svečiams privaloma ir vakarėlio temą atitinkanti apranga.

Visi asociacijos nariai, norintys aktyviau įsitraukti į mūsų vykdomą veiklą, raginami nedelsti – taip ir padaryti bei prisidėti prie mūsų siekiamų tiksų bei užsibrėžtų uždavinių įgyvendinimo.

Taip pat buvo aptartas būsimas Atviras Lietuvos čempionatas, vyksiantis 2012 m. kovo mėn. parodos “Pelenė” metu. Parodos ir čempionato metu bus pristatytas asociacijos narių bendras šukuosenų šou ir visi KIGSA nariai, norintys dalyvauti šiame bendrame projekte, labai kviečiami prisijungti ir siūlyti savo idėjas ir mintis bei dirbti jas įgyvendinant.

Susirinkimo metu taip pat buvo aptarti įvairūs mokomieji bei informaciniai seminarai bei treniruotės visiems, norintiems dalyvauti Lietuvos čempionatuose. Taip pat suplanuoti informaciniai seminarai asociacijos nariams, teisėjaujantiems KIGSA organizuojamuose konkursuose.

Visi asociacijos nariai, norintys aktyviau įsitraukti į mūsų vykdomą veiklą, raginami nedelsti – taip ir padaryti bei prisidėti prie mūsų siekiamų tiksų bei užsibrėžtų uždavinių įgyvendinimo. Labai kviečiame visus KIGSA narius dalintis savo turimomis žiniomis, kurti ir tobulėti kartu.

klausimynas

VYRIAUSYBĖ ATVĖRĖ KELIĄ DRAUGIŠKAM VERSLO TIKRINIMO BŪDUI – KONTROLINIAMS…

Vyriausybės pasitarime šiandien pritarta Ūkio ir Teisingumo ministerijų iniciatyvai atskirose smulkaus verslo priežiūros srityse naudoti kontrolinius klausimynus, kurie verslininką informuos apie jo veiklai aktualiausius įstatymų reikalavimus. Kontroliniai klausimynai, kurie įsigalios nuo š. m. gruodžio 1 dienos leis ne tik standartizuoti priežiūros institucijų tikrinimo procedūrą, bet ir padaryti ją nuspėjamą verslui. Taip siekiama tobulinti valstybėje verslo priežiūros sistemą ir garantuoti skaidrumą.

Pirmieji kontroliniai klausimynai bus privalomi inspektoriams, tikrinant nedidelius maisto gamintojus, nedideles mažmeninės prekybos įmones, kirpyklas ir grožio salonus, autoservisus.

Kontroliniai klausimynai bus sudaryti iš aiškių konkrečių klausimų, į kuriuos reikės atsakyti „taip” arba „ne”. Pavyzdžiui, klausimynuose galės būti klausimas: ar maisto atliekos saugomos uždaruose konteineriuose? Tačiau negalės būti klausiama bendro pobūdžio klausimų, pvz., ar užtikrinama, kad atliekos (maisto ir ne maisto) šalinamos tinkamu būdu, netampa taršos šaltiniu?

Vadovaudamasis šiais klausimais, inspektorius patikrins ar laikomasi svarbiausių teisės aktų reikalavimų, už kurių nesilaikymą paprastai taikoma bauda. Verslininkai nebus baudžiami už pažeidimus, kurie neįtraukti į kontrolinius klausimynus, išskyrus išimtinius atvejus, siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos padarymui. Dėl pažeidimų, kurie neįtraukti į klausimynus, verslininkas galės būti įspėtas ar paragintas atkreipti dėmesį.

Kontroliniai klausimynai sudarys galimybę verslininkams tiksliai žinoti, kas bus tikrinama atvykus verslo priežiūros inspektoriams, nes kontroliniai klausimynai bus skelbiami viešai. Be to, kontroliniai klausimynai padės priežiūros institucijoms įvertinti priežiūrai skiriamą laiką, tiksliai žinoti, ką ir kaip tikrina jų inspektoriai.

Šioms sritims tikrinti kontrolinius klausimynus kartu su Ūkio ir Teisingumo ministerijomis parengė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė ne maisto produktų inspekcija, Visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba, Aplinkos apsaugos agentūra, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Planuojama, kad iki 2012 m. III ketvirčio kontroliniai klausimynai bus naudojami 40 verslo veiklos srityse.

NAGŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖ

Kontrolinių klausimynų sudarymas ir naudojimas yra vienas svarbiausių verslo priežiūros institucijų reformos prioritetų. Kontroliniai klausimynai naudojami Didžiosios Britanijos, Danijos, Ukrainos, Švedijos, Kanados, JAV ir kitų valstybių verslo priežiūros institucijų veikloje. 

LIETUVOS NACIONALINIS ČEMPIONATAS 2011

LIETUVOS NACIONALINIS ČEMPIONATAS 2011

Sekdama gražia kitų šalių patirtimi bei siekdama atgaivinti nacionalinių konkursų tradicijas mūsų šalyje, „Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija” (KIGSA) kartu su UAB “Ekspozicijų centras” surengė Nacionalinį Lietuvos čempionatą 2011, skirtą mūsų šalies grožio meistrams bei jauniems specialistams, siekiantiems savo profesijos aukštumų bei nuolatinio tobulėjimo. Čempionatas vyko lapkričio 10 – 11 dienomis, parodos „Moters pasaulis 2011″ metu.  

Nacionalinio čempionato dalyviai rungėsi nuotakos bei fantastinės šukuosenos, nagų modeliavimo, podiumo makiažo, fantastinio nagų dizaino, vyrų klaiskinio šukavimo bei vyrų ir moterų pilno madingo įvaizdžio kūrimo rungtyse.Čempionatas surengtas pagal pasaulinės organizacijos OMC, rengiančios Europos bei Pasaulio čempionatus, reikalavimus, o dalyvių darbai buvo išties labai įspūdingi bei sudėtingi savo atlikimo techika bei reikalaujantys daug pastangų, pasiruošimo bei treniruočių.

Konkurso žiuri sudarė tarptautinės klasės atestuotos OMC teisėjos bei Europos ir Pasaulio čempionatų dalyviai ir prizininkai, iš tarptautinių čempionatų į mūsų šalį pavežę ne vieną medalį bei apdovanojimą. Vyriausiuoju čempionato komisaru buvo Europos čempionas bei Pasaulio čempionato bronzos medalio laimėtojas, svečias iš Rusijos Andrej Bongin, kuris padėjo organizatoriams užtikrinti, kad čempionatas vyktų pagal visas taisykles, kuriomis vadovaujamasi kitose šalyse, organizuojant čempionatus ir atvirąsias taures pagal OMC nuostatus.

Čempionato metužiūrovų ir konkursantų akis džiugino savo konkursinius darbus bei šukuosenų kolekcijas pristatę “Kirpėjų ir grožio secialistų asociacijos”bei nacionalinės Lietuvos komandos nariai: daugkartinės Pasaulio ir Europos čempionatų dalyvės bei prizininkės Kristina Gorodeckienė ir Jolita Zujienė, atestuotos OMC teisėjos Daiva Jankauskaitė bei Irena Žinevičienė, asociacijos prezidentė Jolanta Mačiulienė, asociacijos narė Margarita Sajeta – Vasilko bei kiti KIGSA nariai.

Renginiui pasibaigus jo organizatoriai labai džiaugiasi, jog viskas praėjo sklandžiai bei tikisi, kad šis čempionatas yra tik jų sunkaus, bet tuo pačiu nuostabaus ir gražaus kelio pradžia. Asociacijos prezidentė pažada, kad labai stengsis, jog tokių reginių ir čempionatų mūsų šalyje tik daugėtų, o mūsų meistrai nuolat tobuėtų bei siektų aukštumų ne tik nacionaliniame, bet ir tarptautiniame lygmenyje, kadangi čempionato laimėtojai bus kviečiami prisijungti prie nacionalinės grožio specialistų komandos, atstovaujančios Lietuvai Europos čempionate OMC European Championship 2012, vyksiančiame 2012 m. kovo 25 – 26 d. Vienoje.

SUSITIKIMAS SU PROFESINIO RENGIMO MOKYKLŲ MOKYTOJAIS

2011 m. lapkričio 28 d. įvyko pirmasis “Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos” ir Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro organizuotas seminaras “Konkursiniai kirpėjų darbai ir jų vertinimo kriterijai”, skirtas profesinių mokyklų kirpėjų specialybės mokytojams. Seminare dalyvavo 27 kirpėjo specialybės mokytojai iš įvarių Lietuvos miestų. 

Seminaro metu savo konkursinius darbus demonstravo meistrai iš Kauno ir Vilniaus: Robertas Sakalauskas ir Olga Barkovskaja – Kazlovskaja, atstovaujantys Lietuvai tarptautiniuose grožio specialistų konkursuose bei čempionatuose. Konkursines rungtis bei darbų vertinimo kriterijus pristatė atestuotos tarptautinės klasės OMC teisėjos Irena Žinevičienė (vyrų kategorija) ir Daiva Jankauskaitė (moterų kategorija).

Tokio pobūdžio seminaras buvo organizuojamas norint kirpėjo profesijos mokančius meistrus supažindinti su didžiausios pasaulyje grožio organizacijos „OMC” (Organisation Mondiale Coiffure) organizuojamų čempionatų bei atvirųjų šalies taurių, nuostatais bei reikalavimais. Mintis sukviesti visus Lietuvos kirpėjus ruošiančius mokytojus bei pristatyti jiems tarptautinių konkursų taisykles kilo siekiant skatinti mūsų šalies jaunuosius specialistus ruoštis 2012 m. kovo mėn. 17-18 d. organizuojamam Atvirajam Lietuvos čempionatui 2012, kuris vyks Vilniuje, parodos “Pelenė 2012” metu. Čempionato metu jo dalyviai galės išbandyti savo jėgas varžantis su grožio meistrais iš kaimyninių šalių.

Nors tai ir buvo pirmasis KIGSA bandymas kurti produktyvų bendravimą bei bendradarbiavimą tarp asociacijos ir profesinių mokyklų bei kirpėjus ruošiančių mokymo centrų, tačiau jis buvo iš tiesų sėkmingas ir naudingas.

Nacionalinių konkursų organizavimas bei dalyvavimas tarptautiniuose Europos ir Pasaulio čempionatuose yra viena iš prioritetinių asociacijos veiklų, į kurią tikimasi įtraukti kuo daugiau grožio meistrų ir jaunųjų specialistų iš visos Lietuvos. Nuoširdžiai tikime, kad dalyvaudami čempionatuose meistrai ne tik išbando savo jėgas varžydamiesi tarpusavyje, tačiau ruošdamiesi ir nuolat treniruodamiesi, jie kelia savo profesinę kompetenciją, kas neabejotinai turi įtakos ir kasdieniam kirpėjo darbui. Ruošimasis ir dalyvavimas įvairiuose konkursuose kiekvienam yra didelė investicija į save ir savo profesionalumą.

Tokio pobūdžio seminarai organizuojami siekiant dialogo ir visų grožio srities specialistų bendradarbiavimo, kurio metu specialybės dėstytojai turėjo galimybę klausti, diskutuoti, išsakyti savo nuomonę bei teikti savo pasiūlymus. Nors tai ir buvo pirmasis KIGSA bandymas kurti produktyvų bendravimą bei bendradarbiavimą tarp asociacijos ir profesinių mokyklų bei kirpėjus ruošiančių mokymo centrų, tačiau jis buvo iš tiesų sėkmingas ir naudingas. Kitas profesinių mokyklų dėstytojų susitikimas planuojamas 2012 m. sausio 8 d., kuomet mokytojai dalyvaus praktiniame konkursinių darbų seminare, kurių metu patys išbandys naujausias šukavimo technikas ir formas.

Grožis ir sveikata 2011

“GROŽIS IR SVEIKATA 2011” IR V ATVIRAS VAKARŲ LIETUVOS…

2011 m.spalio 7 – 9 d. Klaipėdos Švyturio arenoje šurmuliavo paroda „Grožis ir sveikata 2011″, skirta naujausių grožio, mados tendencijų bei sveikatos procedūrų ir paslaugų pristatymui, bei asociacijos organizuotas V ATVIRAS VAKARŲ LIETUVOS ČEMPIONATAS.

“Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija” dalyvavo šioje parodoje, kur savo stende demonstravo naujausias šukuosenų tendencijas, tapybą ant kūno bei makiažus. Asociacijos nariai – grožio specialistai, taip pat konsultavo parodos dalyvius jiems rūpimais plaukų, kūno ir veido priežiūros bei makiažo klausimais. Asociacija susilaukė labai daug dėmesio ne tik iš parodos lankytojų, bet ir kitų kolegų bei kosmetikos kompanijų, dalyvavusių parodoje.

Spalio 9 d. vyko asociacijos organizuotas V ATVIRAS VAKARŲ LIETUVOS ČEMPIONATAS (kirpėjams ir vizažistams). Šiame čempionate dalyviai rungėsi fantastinės šukuosenos, nuotakos šukuosenos, vyrų klasikinio šukavimo (ant manekeno galvų) bei podiumo makiažo rungtyse. Čempionatas vyko pagal pasaulinės organizacijos „OMC” (Organisation Mondiale Coiffure) – didžiausios pasaulyje grožio organizacijos, vienijančios daugiau kaip 500 000 salonų savininkų iš 60 valstybių visame pasaulyje, organizuojamų čempionatų bei atvirųjų šalies taurių, nuostatus.

Šis konkursas buvo pirmasis asociacijos organizuotas čempionatas, tačiau jam pasibaigus galima tik pasidžiaugti, jog “pirmasis blynas” neprisvilo, o reginys džiugino ne tik grožio specialistus – profesionalus, bet ir mėgėjus bei parodos dalyvius. Nors čempionatas nebuvo labai gausus dalyvių, tačiau dalyviai buvo itin kūryingi bei techniški. Daugiausia dėmesio susilaukė fantastinės šukuosenos rungtis.

Konkurse teisėjavo asociacijos nariai, sėkmingai atstovaujantys Lietuvai tarptautiniuose konkursuose ir čempionatuose bei vyriausiosios teisėjos, pripažintos tarptautinės klasės teisėjos – Daiva Jankauskaitė (moterų kategorija) bei Irena Žinevičienė (vyrų kategorija). Parodos dalyviams bei žiūrovams buvo pademonstruoti čempionato teisėjų konkursiniai darbai, atnešę jiems tarptautinį pripažinimą ir apdovanojimus, garsnančius mūsų šalį už Lietuvos ribų.

Čempionato geriausieji buvo apdovanoti diplomais, medaliais bei čempionato rėmėjų dovanomis.

Tarptautinė paroda Expo Aukštaitija 2011

TARPTAUTINĖ PARODA EXPO AUKŠTAITIJA 2011

Rugsėjo 30 d. – spalio 2 d. Panevėžyje, Cido arenoje vyko tarptautinė verslo ir pasiekimų paroda „Expo Aukštaitija 2011″. Parodoje tarp įvairiausių gamybos ir paslaugų įmonių, švietimo įstaigų, menininkų, amatininkų bei prekybininkų dalyvavo ir „Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija”.  

Mūsų stende visą savaitgalį asociacijos nariai iš Panevėžio bei aplinkinių miestų kirpo, dažė, šukavo ir gražino modelius bei parodos dalyvius. Parodos svečiams buvo pristatyta ne tik pati asociacija bet ir iš Pasaulio kirpėjų čempionato neseniai sugrįžę meistrai bei jų darbai.

OMC Individual World Championship 2011

OMC INDIVIDUAL WORLD CHAMPIONSHIP 2011

Mažiau nei prieš savaitę praūžusi Milano mados savatė į Italiją sukvietė ne tik begalę garsiausių pasaulio dizainerių bet ir geriausius kirpėjus iš beveik 30 šalių, dalyvavusius Pasaulio kirpėjų čempionate OMC Individual World Championship 2011, vykusiame rugsėjo 25 – 26 d.

Ilgų plaukų madingas dienines ir vakarines šukuosenas kūrė meistrai Kristina Gorodeckienė ir Robertas Sakalauskas iš Kauno bei vilnietė Olga Barkovskaja – Kazlovskaja. Šioje kategorijoje meistrai turėjo per dvidešimt penkias minutes sukurti dieninę šukuoseną, kur baigus darbą plaukuose negali likti jokių segtukų ar spaustukų, bei vakarinę šukuoseną, kuriai skiriama 20 minučių. Mūsų meistrų darbai šiose rungtyse išsiskyrė skoningumu bei subtilumu. Tiesa, tiek dieninio, tiek vakarinio šukavimo rungtyse neaplenkiami buvo Rusijos meistrai, taip pat aukštus balus surinko čempionato šeimininkai italai, bei gerokai po paskutiniųjų čempionatų sustiprėję bei patobulėję norvegai. Mūsų šalies meistrai pateko į stipriausiųjų pasaulyje dešimtuką, bei dar kartą įrodė, kad yra labai techniški, kūrybingi bei talentingi.  Lietuvių tarpe geriausiai pasirodė naujai prie komandos prisijungusi Olga, jos dieninė šukuosena buvo įvertinta šeštąja vieta. Tiesa, aukšti įvertinimai yra meistrų sunkaus darbo bei didelių investicijų į savo profesionalumą rezultatas: Pasaulio čempionatui meistrai ruošėsi ir treniravosi visą vasarą.

Vilnietės Rūtos Morozovienės sukurta nuotakos šukuosena nurungė Amerikos, Airijos, Anglijos, Kroatijos bei kitų šalių meistrus. Tiesa, šioje rungtyje dominavo italai, norvegai, rusai bei ukrainiečiai. Savo jėgas jau nebe pirmą kartą čempionate bandė ir madingą vyrišką įvaizdį kūrė kaunietis Marijus Mazuraitis, Žana Muravieva iš Klaipėdos bei dar vienas lietuvis, geriausiu Airijos kirpėju pripažintas Raimondas Pasternackis. Šią rungtį laimėjo meistras iš Baltarusijos, o bronzos medaliu pasipuošė KIGSA bičiulis rusas Andrejus Bonginas.

Čempionatui pasibaigus galima tik pasidžiaugti, kad Lietuvos meistrai neatsilieka nuo pačių geriausiųjų Pasaulio meistrų, o su kiekvienu tarptautiniu grožio specialistų konkursu ar čempionatu mūsų šalies vardas skamba vis dažniau ir garsiau.

Kviečiame taip pat ir pasižiūrėti keletą akimirkų iš čempionato nuotraukų galerijoje!

Grožis ir sveikata 2011

PASAULIO GROŽIS KELIASI Į KLAIPĖDĄ

Įpusėjus rudeniui ir beveik nukritus lapams, spalio 7-9 dienomis, dar dažais kvepiančioje Klaipėdos „Švyturio arenoje” vyks naujausių grožio, mados tendencijų bei sveikatos procedūrų ir paslaugų pristatymas. Šias gėrybes garantuoja jau 7 kartą organizuojama paroda „Grožis ir sveikata 2011″.

 Anot vienos iš organizatorių, „Expo vakarai” atstovės Sandros Saukalaitės, vienintelė tokio pobūdžio organizuojama paroda Vakarų Lietuvoje kasmet sulaukia vis didesnio susidomėjimo, todėl šiemet sau įdomų kampelį ras ir grožį puoselėjantys mėgėjai, ir profesionalai.

„Parodos metu vyks daugybė įvairių seminarų, kuriais šiemet labiau atkreipsime dėmesį į sveikatą bei sveikatingumą. Juk koks grožis be sveikatos?”

Įsigijus bilietą į parodą, visi seminarai, išskyrus vieną, skirtą kirpėjams, kurį ves Baltijos šalių technologas Edgaras Zablockij, bus nemokami. Savo indėlį į seminarus atiduos ir Lietuvos sveikuolių sąjunga, o kad būtų ne tik naudinga išgirsti, bet ir pamatyti parodos metu vyks net trys profesionalų varžybos: III-iasis Atviras Lietuvos kosmetikų – kosmetologų konkursas, Lietuvos ALUMNI SPA masažo profesinio meistriškumo konkursas bei V Atviras Vakarų Lietuvos čempionatas kirpėjams ir visažistams.

„Parodos metu vyks daugybė įvairių seminarų, kuriais šiemet labiau atkreipsime dėmesį į sveikatą bei sveikatingumą. Juk koks grožis be sveikatos? Todėl parodoje be gausybės kitų lektorių seminarus skaitys ir endokrinologas Andrėjus Levingeris, psichiatras Aurelijus Veryga, ir natūraliosios medicinos propaguotoja Jelena Tulčina”, – vieną po kito profesionalius lektorius vardija S. Saukalaitė.

„Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija pirmą kartą rengia čempionatą Vakarų Lietuvoje. Kadangi ji priklauso didžiausiai tokio pobūdžio pasaulinei organizacijai „OMC”, kuri vienija daugiau nei pusę milijono salonų savininkų iš 60 šalių, todėl šis čempionatas vyks pagal aukščiausius pasaulinius standartus”, – įdomiu renginiu neabejoja organizatorė.

„Tai bus unikali galimybė vienoje vietoje rasti tiek daug profesionalių specialistų grožio ir sveikatos srityse, susipažinti su pristatomomis naujovėmis, pabendrauti akis į akį”

Pernai beveik 10 tūkstančių lankytojų pritraukusi paroda žada išsiskirti ir kitais akiai maloniai renginiais. Tarp jų – Grožio ir SPA centro „Pajūrio krantas” rudens – žiemos šukuosenų kolekcijos pristatymas tema – „12 zodiakų ženklų”; „Emmari” mados studijos rudens – žiemos rūbų kolekcijos pristatymas, sukurtas klaipėdietės dizainerės Marinos Maksimovos; bei sporto klubų „Apelsinas” ir „Kitonija Gym” trenerių komandos pasirodymas – Zumba ir Body Pump šou.

„Tai bus unikali galimybė vienoje vietoje rasti tiek daug profesionalių specialistų grožio ir sveikatos srityse, susipažinti su pristatomomis naujovėmis, pabendrauti akis į akį, paliesti, pačiupinėti, išbandyti ir sužinoti – tikime, jog seminarai bus labai naudingi”, – apibendrindama parodą teigia S. Saukalaitė.

Daugiau informacijos apie parodą, renginius bei organizatorius rasite internete: www.grozis.expo-vakarai.lt

OMC Prestižinis Klubas

OMC PRESTIŽINIS KLUBAS

Tampdami „Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos” nariu, Jūs gaunate galimybę tapti privilegijuotu mūsų OMC nacionalinės organizacijos bei OMC Prestižinio Klubo nariu. OMC Prestižinis Klubas vienija elitines pasaulio kirpyklas bei grožio salonus, kurių tikslas yra kurti ir pristatyti madingas šukuosenas bei įvaizdžius.

Tapę OMC Prestižinio Klubo nariais Jūs gaunate šias privilegijas:
Pavasario/ Vasaros ir Rudens/ Žiemos kolekcijų reklamą Jūsų salono internetinei svetainei
OMC Prestižinio Klubo nario diplomą
Vitrinos lipduką
Reklaminį skelbimą

Tapę OMC Prestižinio Klubo nariais Jūs gaunate šias privilegijas:

I PRIVILEGIJA

Pavasario/ Vasaros ir Rudens/ Žiemos kolekcijų reklamą Jūsų salono internetinei svetainei, reklaminį skelbimą.

II PRIVILEGIJA

OMC Prestižinio Klubo nario diplomą

III PRIVILEGIJA

Vitrinos lipduką

„Art Battle“ konkurso darbus vertino kompetentinga tarptautinė  nepriklausoma komisija, sudaryta iš savo srities profesionalų:

Konkursas „Geriausias Metų Kirpėjas”

„Geriausias Metų Kirpėjas”- tai fotografijų konkursas, kuriame gali dalyvauti kiekvienas OMC Prestižinio Klubo narys. Laimėtojas bus paskelbtas OMC Pasaulio čempionato apdovanojimų ceremonijos metu.

Registracija į OMC Prestižinį Klubą

OMC Prestižinio Klubo nauji kandidatai gali užsiregistruoti užpildę virtualią anketą, arba internetinėje svetainėje www.omcprestigeclub.com esančią anketą viena iš Jūsų pasirinktų kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, ispanų).

OMC PRESTIŽINIS KLUBAS

1. Omc prestižinio klubo tikslai

OMC Prestižinis Klubas yra atviras visiems kirpėjams – stilistams. Klubo veikla skirta mados kūrimui  ir skatinimui tarp elitinių viso pasaulio kirpėjų. OMC Prestižinio Klubo valdybai vadovauja Generalinis direktorius, OMC Prestižinio Klubo Pasaulinis prezidentas ir du Meno vadovai (po vieną moterų ir vyrų sekcijose). Asmenys, užimantys šias pareigas, atsako už kasmetinių OMC Prestižinio Klubo kolekcijų kūrimą ir pristatymą.

2. Omc prestižinio klubo nauda

OMC Prestižinio Klubo nariai gauna kasmetines Kolekcijas: Pavasaris/ Vasara – Ruduo/ Žiema, OMC Prestižinio Klubo nario diplomą, vitrinos lipduką ir paruoštą reklamą salonui. Galimybė dalyvauti Geriausio Pasaulio Kirpėjo konkurse prieinama visiems OMC Prestižinio Klubo nariams. Geriausio Pasaulio Kirpėjo konkurso nugalėtojų šou ir apdovanojimai vyks OMC Pasaulio čempionato apdovanojimų ceremonijos metu

3. Omc prestižinio klubo struktūra nacionaliniame lygmenyje

OMC Prestižinio Klubo nacionalinę valdybą sudaro OMC Prestižinio Klubo nacionalinis prezidentas ir du Meno vadovai (po vieną vyrų ir moterų sekcijose). Asmenis, šioms pareigoms užimti, kas 2 metus deleguoja OMC šalies – narės nacionalinės organizacijos Prezidentas (t.y. KIGSA prezidentė) arba Pasaulio OMC Presižinio klubo vadovybė.

Nacionalinio OMC Prestižinio Klubo veikla

Kasmetinių OMC Prestižinio Klubo kolekcijų – Pavasaris/ Vasara ir Ruduo/ Žiema pristatymas nacionalinio Prestižinio Klubo nariams regioninių ar nacionalinių susitikimų metu. Organizuoti fotosesijas nacionaliniame lygmenyje, suteikiant galimybę OMC Prestižinio Klubo nariams išrinkti geriausius darbus ir jų nuotraukas siųsti į Prestižinio Klubo fotografijų konkursą. Konkurso nugalėtojai bus išrinkti tarptautinės komisijos žiuri narių .