REZOLIUCIJA „SAUGUS DARBAS IR UŽIMTUMAS KIRPĖJŲ SEKTORIUJE“

Coiffure EU NAUJIENOS

Kviečiame susipažinti su Coiffure EU parengta rezoliucija Europos sąjungos šalims narėms, parengta 2014 m. gruožio pabaigoje.

1. Nelegali, nedeklaruota ir nerentabili veikla bei jos augimas.

Coiffure EU ir UNI Europa Hair&Beauty su susirūpinimu skelbia, kad kirpėjo profesija Europoje yra augančios marginalizacijos pavojuje. Ši tendencija yra aiškiai matoma pagal faktus, kad yra pastebimas augantis skaičius kirpėjų, dirbančių ne profesinėje aplinkoje. Ši tendencija iš dalies yra dėl mokesčių, bet taip pat ir kaip rezultatas didmenininkų eliminavimo iš kirpėjų rinkos ES šalyse. Pastaraisiais metais šios aplinkybės sukėlė pražūtingą konkurenciją ir kainų karą, o tai turėjo ypač neigiamą įtaką ir darbuotojams, ir profesionaliai valdomiems salonams.

2. Kainų karas ir “užburto rato” efektas.

Neseniai atlikti Vokietijos Ekonomikos Tyrimų Instituto (DIW) tyrimai parodė, kad dauguma savarankiškai dirbančių specialistų deklaruoja valandinį uždarbį, kuris yra mažesnis už vidutinį atlyginimą daugelyje Europos šalių.Tai aiškiai įtakoja paslaugų kainas kirpėjų sektoriuje ir tos kainos dažnai net negali padengti eksploatacinių išlaidų, nes apytikriai pusę kainos sudaro personalo išlaidos. Susidaro užburtas ratas. Kainų karas veda prie  darbuotojų atleidimų iš darbo, šie savo ruožtu stengdamiesi išgyventi rinkoje, kuria savo mikroįmones. Kai kurie darbdaviai, kad išvengtų socialinių prievolių, spaudžia savo darbuotojus prisiimti nesaugų savarankiškai veikiančio darbuotojo statusą. Mažų pajamų, savarankiškai dirbančių darbuotojų skaičius nuolat auga beveik visose ES šalyse ir kai kur siekia 70%.

Dėl šio pražūtingo kainų karo, norėdami tiesiog išgyventi, dauguma bando išvengti mokesčių mokėjimo. Nelegalaus darbo dalis kirpėjų sektoriuje sudaro apytikriai 20-30%nuo legalių pajamų.

3. Profesionalių kirpėjų kokybės standartai apsaugant klientų interesus

Coiffure EU ir UNI Europa Hair&Beauty mato profesionalumo siekimą kaip galimybę sustabdyti šiuos neigiamus padarinius. Šių organizacijų nuomone, tai gali būti pasiekta tik sukuriant nuoseklius kokybės ir socialinius standartus visose ES šalyse. Dėl to, socialinio dialogo pagalba, abu socialiniai partneriai jau įsteigė Europos Kirpėjo Sertifikatą (European Hairdressing Certificate), susidedantį iš dviejų kvalifikacijos lygių, kuriame numatyti profesiniai kriterijai, taikomi ir samdomam darbuotojui, ir savarankiškai dirbančiajam, ir verslo vadybininkui.

Socialinių partnerių nuomone, atlygis už darbą ir darbo sąlygos turi būti derinami nacionaliniu lygmeniu, kad pritraukti gabius žmones ir išvengti konkurencijos dėl užmokesčio. Aukštų socialinių standartų išlaikymas prisideda prie profesinės kompetencijos užtikrinimo sektoriuje. Labai svarbu, kad šalys narės tinkamai prižiūrėtų socialinį ir fiskalinį reguliavimą pasitelkiant priežiūros institucijas. Socialiniai partneriai įsipareigoja kovoti prieš nelegalų darbą ar mokesčių nemokėjimą ir smerkia bet kokią nesąžiningą konkurenciją.

Coiffure EU ir UNI Europa mato rinkos reguliavimą per kokybės prizmę kaip galimybę sustabdyti industrijos marginalizaciją. Šalys, kurios jau seniai taiko tokius standartus, kaip rezultatą turi profesionalesnius kirpėjų salonus, – veiklą, kuri ne tik sukuria darbo vietas, bet ir ruošia jaunus specialistus. Kaip taisyklė, tokios šalys turi mažesnį jaunimo nedarbo lygį.

2012m. balandžio mėn., Coiffure EU ir UNI Europa pasirašė susitarimą dėl kirpėjų sveikatos apsaugos, nes odos susirgimai aiškiai parodo neproporcingą problemą kirpėjų sektoriuje dėl nuolatinio darbo drėgnoje aplinkoje, o tai leidžia medžiagoms su alergenais ar odą dirginančiomis medžiagomis pažeisti natūralų odos barjerą. Svarbi šio susitarimo dalis yra sukūrimas tinkamo priemonių reglamentavimo, naudojamo mokyme ir veikloje. Šalys, kurios jau naudoja atitinkamus reikalavimų standartus kaip dalį jų profesinio rengimo, džiaugiasi ypatinga sėkme kovojant su profesinėmis ligomis. Vis dėlto, to galima pasiekti tik masiškai mokant žmones. Laisvas ir atviras įėjimas į kirpėjų rinką, be jokių profesinių įgūdžių ar patirties, kelia grėsmę įdiegiant šį svarbų susitarimą dėl sveikatos apsaugos ir atneša didžiules išlaidas šiam sektoriui.

Kosmetika, naudojama kirpėjų paslaugų versle, yra Europos Kosmetikos Direktyvos ir jos suvaržymų objektas. Tačiau net ir naudojant šiuos produktus, kirpėjo darbe atsiranda gana didelė rizika. Netinkamas naudojimas, ypač dažymo ir struktūros pakeitimo produktų, gali iššaukti daug pažeidimų. Pastarojo meto teismų sprendimai tai ir parodo. Taigi, privaloma užtikrinti atsargų produktų naudojimą per kokybės standartų taikymą ištiriant arba sertifikuojant. Be to tai yra vienas iš Europos Komisijos tikslų: vartotojų apsaugos gerinimas.

4. Išvados

Šioje situacijoje CoiffureEU ir UNI Europa kviečia Europos Komisiją apsaugoti kirpėjų paslaugų verslą ir nekelti grėsmės profesijai eliminuojant bet kokį kokybės ir kvalifikacijos reguliavimą norint patekti į rinką. Tokia neteisinga politika atsisuks prieš svarbų ES tikslą – darbo ir užimtumo skatinimą. Tai bus suprasta kaip klaidingas signalas.

Kirpėjų paslaugų verslas atlieka svarbią misiją – kuria asmens gerovės jausmą, stiprina savigarbą ir prisideda prie pozityvaus buvimo visuomenėje. Klaidingas veiklos gairių nustatymas gali kliudyti ar net sugriauti šią svarbią misiją.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *